Oprema

Namena ove strane je da roditeljima obezbedi osnovne informacije i savete u vezi sa izborom odgovarajuće zaštitne opreme, pre nego što deca izađu na led.

Zapamtite tri stvari pri nabavci opreme za hokej na ledu:

 1. Oprema treba da odgovara u potpunosti
 2. Oprema mora da bude u dobrom stanju
 3. Oprema mora da je održavana pravilno (na odgovarajući način).

Ukoliko je deo opreme polomljen, on odmah mora biti zamenjen ili ga mora popraviti profesionalac. Kompletna oprema, svaki put nakon korišćenja, mora se izvaditi iz torbe, raširiti i okačiti da bi se osušila.

Saznajte kakvu opremu vaše dete mora da poseduje da bi moglo da izađe na led.

NAZIVI DELOVA HOKEJAŠKE OPREME SA REDOSLEDOM OBLAČENJA (1-12)

Osnovna četiri dela opreme koje je potrebno da izaberete su:

Klizaljke

 • Klizaljke su najvažniji deo opreme igrača hokeja na ledu
 • Nikada ne kupujte klizaljke koje su prevelike, jer to može dovesti do povrede i sprečavaće igrača da napreduje u savladavanju veštine klizanja.
 • Veličina klizaljki mladog igrača trebalo bi da je ista kao i veličina njegovih cipela.

Rukavice

 • Rukavice treba da pristaju igračevim rukama, da budu priljubljene, ali da ne stežu.
 • Rukavice treba da se preklapaju sa štitni- kom za lakat i podlakticu, kroz čitav niz pokreta.
 • Punjenje koje se nalazi na gornjem delu rukavice treba da bude takvo da štiti ruku od udaraca.

Kaciga

 • Olabavite kacigu i raširite je
 • Postavite je igraču na glavu i gurnite delove kako bi se kaciga priljubila uz glavu
 • Zategnite šrafove dok se kaciga nalazi na glavi igrača

Štap

 • Pravilna visina štapa bi trebalo da igraču dodiruje bradu, dok igrač stoji uspravno na klizaljkama.
 • Mladi igrači treba da koriste juniorske štapove, jer su ovi štapovi lakši, imaju uže palice, kraće lopatice i veću fleksibilnost (savitljivost).
 • Lopatica štapa treba cela da bude oslonjena na led dok je igrač u početnom položaju.

Svaki deo opreme treba da pokriva kompletan deo tela koji treba da štiti. Nikada ne treba kupovati veći (“unapred”), u koji će igrač izrasti, jer ovo igrača ostavlja izloženog riziku od povrede.