Raspored treninga

PRIPremna sezona – Septembar 2023/24.

Lokacije:

 • Sintetičko klizalište SPENS, Novi Sad
 • Ledena dvorana SPENS), Novi Sad
 • Đačko igralište (u slučaju nevremena Ledena dvorana SPENS), Novi Sad

Svlačionice: #7 i #8

Napomena:
Na treninge na ledu dolaziti minimum 30 min pre početka treninga!

Ponedeljak

 • Mlađi (U8-11)

  Rođeni 2013. godine i mlađi (U8, U10, U11)

  SUVI TRENING (sintetičko klizalište i Ledena dvorana, SPENS)

 • Stariji (U12-17)

  Rođeni 2012. godine i stariji (U12, U13, U14, U15, U17+)

  SUVI TRENING (Đačko igralište)

Utorak

 • Mlađi (U8-11)

  Rođeni 2013. godine i mlađi (U8, U10, U11)

  SUVI TRENING (sintetičko klizalište i Ledena dvorana, SPENS)

Sreda

 • Stariji (U12-17)

  Rođeni 2012. godine i stariji (U12, U13, U14, U15, U17+)

  SUVI TRENING (Đačko igralište)

Četvrtak

 • Mlađi (U8-11)

  Rođeni 2013. godine i mlađi (U8, U10, U11)

  SUVI TRENING (sintetičko klizalište i Ledena dvorana, SPENS)

Petak

 • Mlađi (U8-11)

  Rođeni 2013. godine i mlađi (U8, U10, U11)

  SUVI TRENING (sintetičko klizalište i Ledena dvorana, SPENS)

 • Stariji (U12-17)

  Rođeni 2012. godine i stariji (U12, U13, U14, U15, U17+)

  SUVI TRENING (Đačko igralište)